Om Selskapet

Unigrav AS er en seriøs maskinentreprenør som alltid setter kundens ønsker og forventninger først. Vi er opptatt av kvalitet i vårt arbeide, og har som mål å yte vårt ypperste i hvert oppdrag.

Vi tilbyr gravetjenester tilpasset dine behov!

Graving og legging av vann og avløp til nybygg.
Utbedring av gamle VA anlegg.
Utgraving av tomter for nybygg, tilbygg og garasjer.
Opparbeidelse av vei, vann og avløpsanlegg.
Sprengning, drenering, og opparbeidelse av utomhusarealer.
Maskinstabling av steinmurer av granitt, sprengstein, systemblokker, bruddskifer.

Ta kontakt for mer info og pris!
post@unigrav.no